SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

+ Servis Şartları ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. VİP GİRİŞİM A. Ş. servislerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılar, bu "Servis Şartları"nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.
+ VİP GİRİŞİM A. Ş., kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı, kullanıcılar, kendilerine Internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendileri internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı VİP GİRİŞİM A. Ş. sorumlu tutamazlar.
+ VİP GİRİŞİM A. Ş., kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, VİP GİRİŞİM A. Ş. servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.
+ Aşağıdaki aktivitelerin VİP GİRİŞİM A. Ş. servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. VİP GİRİŞİM A. Ş., bu aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait müşteri hesabındanki tüm hizmetleri / servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar. Spam Gönderimi
+ SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, VİP GİRİŞİM A. Ş. olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda VİP GİRİŞİM A. Ş. sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.
+ VİP GİRİŞİM A. Ş. 'den SMTP hizmeti alanlar, SPAM gonderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, VİP GİRİŞİM A. Ş. 'den SMTP hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. Fikir ve Sanat Eserlerine Yönelik Suçlar
+ Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar. Genel Ahlaka ve Geleneklere Aykırı Davranış ve Yayınlar
+ VİP GİRİŞİM A. Ş. servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması. Saldırgan ve Tehditkar Davranışlar
+ VİP GİRİŞİM A. Ş. servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı. Muhasebe İşlemleri
+ Hizmet ve servislerimizin ödemesinin gecikmeci durumunda o hesap dondurulur ve bir süre sonra tamamen silinir. Müşterinin talebi üzerine hizmet ve servislerin yenilenmesi yapılır ve müşteri belirttiği ileri bir tarihte ödeme yapma taahhütü verir ancak ödeme tarihi geldiğinde ödemesini gerçekleştirmezse VİP GİRİŞİM A. Ş. müşterinin hesabındaki borcu olsun / olmasın tüm hizmetleri ve servisleri askıya alma, dondurma hakkına sahiptir ve ödemenin tamamı yapılana kadar hizmetleri ve servizleri açmama hakkı vardır. Bu durumdan doğabilecek maddi ya da manevi zararlardan VİP GİRİŞİM A. Ş. sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Diğer Bilgisayar veya Ağlara Yasadışı Yollarla Yetkisiz Erişim
+ Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması. Cpu Aşımı
+ VİP GİRİŞİM A. Ş., Sunucu kaynaklarının öngörülen ölçünün dışında kullanılarak sunucu üzerindeki diğer web sitelerinin kullanımını engelleyen web sitelerini asıya alma, kapatma, internet erişimini durdurma ve tamamen silme hakkına sahiptir. Yüzde 10 olarak öngörülen cpu oranın aşımı neticesinde doğabilecek zararlardan dolayı VİP GİRİŞİM A. Ş. 'den hak, iade veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar. Virüs v.b. Zarar Vericilerin Dağıtımı ile İlgili Aktiviteler
+ İnternet virüsleri veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, VİP GİRİŞİM A. Ş. ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler. Diğer Yasadışı Aktiviteler
+ Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite veya VİP GİRİŞİM A. Ş. kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar.
+ Yukarıda belirtildiği üzere, VİP GİRİŞİM A. Ş. servislerinden faydalanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar. VİP GİRİŞİM A. Ş., haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.
+ VİP GİRİŞİM A. Ş., web sitelerindeki ve internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibarı ile, Internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, VİP GİRİŞİM A. Ş., kullanıcılarının internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenlik seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. Kullanıcılar, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludurlar ve VİP GİRİŞİM A. Ş. 'yi, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar.
+ VİP GİRİŞİM A. Ş., web siteleri için sağladığı Hosting ya da Reseller gibi hizmetlerine ilişkin kullandığı sunucuların kendi içinde oluşan yazılımsal sorunlar, donanımsal sorunlar, harddisk (HDD) çökme sorunları gibi problemlerde yaşanan veri kaybı, iş kaybı, sitelerin kapalı olması, servislerin kapalı olması, yedeklerin de beraberinde zarar görmesi ve geri getirilememesi gibi durumlarda doğan zararlardan VİP GİRİŞİM A. Ş. asla sorumlu tutulamaz.
+ VİP GİRİŞİM A. Ş. servislerinin kullanıcılara satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcılar, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı VİP GİRİŞİM A. Ş. 'den hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.
+ Genel Servis Şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, VİP GİRİŞİM A. Ş. 'nin alacağı tedbilerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.